Uvod

Obstajata triatlonski in duatlonski pokal za vse kategorije od starejših dečkov dalje. Za mlajše kategorije obstaja cici pokal, kjer je za vse discipline (triatlon, duatlon in akvatlon) enotno točkovanje s čimer skušamo preprečiti prezgodnjo specializacijo.

Posebnosti

1. Mlajši mladinci in mladinke

Ker so mlajši mladinci in mladinke še premladi, da bi nastopili na olimpik triatlonih, se jim za tiste pokalne tekme, kjer je za pokalno točkovanje razpisana olimpik razdalja, šteje super sprint, na ostalih pokalnih tekmah pa tako kot ostalim sprint. V letu 2012 se jim torej v pokalno točkovanje šteje super sprint tekma v Velenju in super sprint na Bledu.  Na Bledu pa so vsi tekmovali na Evropskem pokalu, ki pa ne šteje za slovenski pokal.

Za državno prvenstvo se jim šteje DP v sprintu.

Mlajši mladinci in mladinke imajo v absolutni razvrstitvi triatlonskega pokala le 5 tekem, super sprinta namesto olimpikov torej ne štejeta, štejeta pa v razvrstitvi v  kategoriji.

2. Kadeti, kadetinje in strejši dečki in deklice

Kadeti, kadetinje in starejši dečki ter deklice imajo pokalna prizorišča ista kot starejši tekmovalci,  le da tako v duatlonskem, kot v triatlonskem pokalu nastopajo na super sprint razdaljah.

V triatlonskem pokalu šteje za državno prvenstvo ena izmed tekem, ki je v super sprintu. Za leto 2012 je bila to tekma v Velenju. V duatlonskem pokalu se šteje za državno prvenstvo super sprint tekma na prizorišču DP za starejše. V letu 2012 je bila to tekma v Tropovcih. Tudi v tej kategoriji se točkovanje v DP šteje po modelu v spodnji razpredelnici. Akvatlon pokala v letu 2012 ni bilo.

Kadeti, kadetinje in starejši dečki ter deklice imajo pokalno razvrstitev le po kategorijah, ni pa jih v absolutni razvrstitvi.

Izvleček o pokalu iz Tekmovalnega pravilnika Triatlonske zveze Slovenije

9.6. Slovenski pokal

Slovenski pokal je skupek večjega šštevila tekmovanj različnih uradno priznanih razdalj posamezne ššportne panoge pod okriljem TZS. Točkovanje na posameznem tekmovanju, ki ššteje za slovenski pokal je določeno v tem Pravilniku in predstavlja osnovo za določitev končnih rezultatov, pri čemer je točkovanje na vseh tekmah za slovenski pokal enakovredno.

Seznam tekem, kiš štejejo za slovenski pokal določi UO TZS, pri čemer odpoved posamezne tekme ne vpliva na končni sešštevek točk posameznega tekmovalca.

Za posamezno tekmovanje za slovenski pokal lahko UO TZS v sodelovanjem z generalnim pokroviteljem tekmovanja določi ime tekmovanja.

V slovenskem pokalu posamezne ššportne panoge lahko tekmujejo le tekmovalci z veljavnimi tekmovalnimi licencami, pri čemer lahko v pokalu nastopajo tudi tuji držžavljani z veljavno tekmovalno licenco TZS.

Pri kategorijah starejšši dečki/deklice in starejšši se sešštevajo točke tekmovanj za slovenski pokal po posamezni ššportni panogi (samo triatlon ali samo duatlon ali samo akvatlon).

Pri kategorijah mlajšši dečki/deklice in mlajšši pa se sešštevajo točke tekmovanj za slovenski pokal vseh ššportnih panog (triatlon, duatlon in akvatlon).

V primeru, da imajo po zaključku zadnjega tekmovanja, ki ššteje za slovenski pokal, dva ali več tekmovalcev iste kategorije enako šštevilo točk, se mesta razdelijo glede na uvrstitev na tekmovanju za držžavno prvenstvo v razdalji olimpijski triatlon ali šsprint triatlon, pri čemer se upoššteva rezultat s tekmovanja, kjer je nastopilo več  licenciranih tekmovalcev v vseh kategorijah. V kategorijah mlajšši dečki/mlajšše deklice in mlajšši se v primeru, da imajo po zaključku zadnjega tekmovanja, dva ali več tekmovalcev iste kategorije enako šštevilo točk, mesta delijo.

V tekmovanjih, ki šštejejo za slovenski pokal, se morajo uporabljati uradne razdalje in kategorije TZS določene v tem Pravilniku, ki se ne smejo združževati.

Tabela 8: Sistem točkovanja na tekmah za slovenski pokal

1. mesto: 100 točk (DP: 150 točk)
2. mesto: 80 točk (DP: 120 točk)
3. mesto: 65 točk (DP: 97.5 točk)
4. mesto: 50 točk (DP: 75 točk)
5. mesto: 40 točk (DP: 60 točk)
6. mesto: 32 točk (DP: 48 točk)
7. mesto: 25 točk (DP: 37.5 točk)
8. mesto: 20 točk (DP: 30 točk)
9. mesto: 15 točk (DP: 22.5 točk)
10. mesto: 10 točk (DP: 15 točk)
11. mesto: 8 točk (DP: 12 točk)
12. mesto: 6 točk (DP: 9 točk)
13. mesto: 4 točk (DP: 6 točk)
14. mesto: 2 točki (DP: 3 točke)
15. mesto: 1 točka (DP: 1.5 točke)

ŠŠtevilo točk posameznega tekmovalca in skupna razvrstitev vseh uvrščenih tekmovalce v slovenskem pokalu se tekom tekmovalne sezone vodi sproti in javno objavlja.

Končne rezultate mora sekretar TZS objaviti naslednji dan po končanem zadnjem tekmovanju, ki ššteje za slovenski pokal.

Rok za vložžitev pritožžbe na končne rezultate slovenskega pokala je 8 dni po datumu objave, pri čemer se pritožžba vložži sekretarju TZS po postopku in v obliki skladno z 11.2. točko tega Pravilnika.