Predsednik TZS

Mitja Tašler

Podpredsednik TZS

Miro Kregar

Upravni odbor

Nadzorni odbor

Disciplinska komisija

Programsko strokovni svet

Sekretar

  • Tomaž Lučovnik, tomaz.lucovnik@triatlonslovenije.si

Marketing in PR

  • Domen Rant, domen.rant@triatlonslovenije.si