Vabljeni na Dan talentov v soboto, 18. novembra

Ljubljana, 18. oktober 2017

Dan talentov TZS 2

Triatlonska Zveza Slovenije nadaljuje s projektom iskanja kandidatov za nacionalno ekipo, ki bodo Slovenijo zastopali na Olimpijskih igrah leta 2024.

Preizkusa na dnevu talentov se lahko udeleži vsak, ki je star med 14 in 23 let ter je zdravstveno sposoben za plavalno in tekaško preizkušnjo.

Standard, potreben za vstop v ekipo, je zbranih skupaj 150 točk na plavalnem in tekaškem preizkusu. Projekt dan talentov z vsemi potrebnimi podatki je dosegljiv na spletni strani TZS pod rubriko reprezentanca Dan talentov.

Vse zainteresirane prosimo, da izpolnijo priložen obrazec za (dan talentov ali obnovitveni seminar) in ga pošljejo na e-mail naslov:

tomaz.lucovnik@triatlonslovenije.si

Zadnji dan prijav je četrtek, 16. november 2017 do 12h. 

Razdalje testiranja se razlikujejo glede na starost kandidatov.

Skupina  1: 14-16 let – 200m plavanja (25m bazen) in 1500m teka (stadion)

Skupina  2: 17-23 let – 400m plavanja (25m bazen) in 3000m teka (stadion)

Vsi preizkusi se bodo odvijali v Ljubljani v Športnem parku Kodeljevo.

Plavanje: Bazen na Fakulteti za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana

Tek: Atletski stadion Kodeljevo, Gortanova 21, 1000 Ljubljana

Program dneva talentov:

Čas:                               Aktivnost:

9:00 – 9:30                    Registracija kandidatov (bazenska predavalnica)

9:30 – 10:00                  Pozdravni nagovor – dan talentov – trenerski seminar

10:00 – 10:20                Ogrevanje (bazen)

10:20 – 12:00                Plavalni test

12:30 – 15:00                Predavanje na temo Doping v športu za trenerje, športnike  in starše

15:00 – 15:15                Ogrevanje

15:15 – 16:00                Tekaški test (atletski stadion)

Vsi kandidati, ki bodo dosegli zahtevani standard 150 točk na dan preizkusa, bodo povabljeni k sodelovanju s Triatlonsko zvezo Slovenije. Vsi povabljeni bodo imeli možnost udeležbe na mednarodnih tekmovanjih, trening kampih, testiranjih itd.