Vabljeni na delavnice za finančno in davčno opismenjevanje mladih športnikov

Ljubljana, 26. september 2017

Lozana

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS-ZŠZ) vodi različne programe in aktivnosti na področju izobraževanja in zaposlovanja športnikov. Pripravili so tudi poseben sklop, ki je namenjen davčnemu in finančnemu opismenjevanju mladih športnikov.

Finančno opismenjevanje je OKS-ZŠZ v sodelovanju s strokovnjakom Mihom Urekom že izvajal v zadnjih letih na delavnicah za mlade športnike, ki so se udeleževali tekmovanj OFEM in MOI. Občasno pa tudi na delavnicah za športnike, ki so vključeni v športne oddelke gimnazij.

Miroslav Cerar, predsednik Slovenske Olimpijske akademije nam je povedal, da so letos sklenili sodelovanje s Finančno upravo Republike Slovenije, ki bo zagotovila vsebine, pomembne za razvoj mladih športnikov. Prizadevajo si za to, da so mladi športniki seznanjenimi s svojimi pravicami, torej da skrbno in uspešno ravnajo s svojimi sredstvi. Ob tem je pomembno, da upoštevajo tudi vse zakonske obveznosti glede plačevanja davčnih in drugih finančnih obveznosti.

»S takšnim pristopom želimo mladim športnikom ponuditi pomoč. Velik poudarek  je namenjen tudi zaščiti športnikov pred morebitnimi zlorabami in nagovarjanju k nepravilnostim,«

pojasnjuje Cerar, pred desetletji najboljši slovenski športnik.

Ob preverjanju dejstev na EU ravni je bilo namreč zaznano, da so športniki, ki nimajo urejenih financ ter športniki, ki imajo dolgove, bistveno bolj podvrženi zlorabam, nameščanju izidov in drugim nepravilnostim (tudi uporabi dopinga).

»Vsem Nacionalnim panožnim športnim zvezam tako dajemo možnost, da v programe in na delavnice vključijo mlade športnike. Programe bomo izvajali v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki OKS-ZŠZ, s strokovnjaki Finančne uprave Republike Slovenije in nekdanjima vrhunskima športnikoma, ki sta zadolžena za razvoj dvojne kariere športnikov oziroma za njihovo zaščito,« pojasnjuje Cerar.

Po Cerarjevih trditvah so glede izvajanja programa finančnega in davnega opismenjevanja mladih športnikov pomembni naslednji podatki:

Program je namenjen mladim športnikom v starosti od 16 do 19 let.

Izvajali ga bodo v Slovenskem olimpijskem izobraževalnem centru, Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana (BTC City).

Na posamezni delavnici lahko sodeluje do 40 udeležencev.

Progam bo izveden v treh sklopih:

Osnovni podatki o sistemskih ukrepih za podporo mladim športnikom (dvojna kariera športnikov – Petra Robnik ter zaščita in varovanje športnikov – Rožle Prezelj, varuh športnikovih pravic).

Davčno opismenjevanje mladih športnikov (strokovnjaki Finančne uprave Republike Slovenije).

Finančno opismenjevanje mladih športnikov (Miha Urek, FinGym – partner OKS-ZŠZ).

S programom so pričeli 20. septembra 2017, program pa se bo izvajal vsakih 14 dni.

Udeležba na programu je za vse udeležence brezplačna. Vse stroške prostora, predavateljev in gradiv pokriva OKS-ZŠZ, stroške davčnih strokovnjakov pa FURS.

Program lahko izvedejo za različne izbrane športnike po panogah in disciplinah. V primeru večjega števila športnikov, ki jih boste predlagali, lahko program za posamezno NPŠZ ponovimo.

Zato ob tej priliki TZS poziva tudi triatlonske klube v Sloveniji, da se podrobneje seznanijo s programom ter rezervirajo termin za svoje športnike. S tem jim boste namreč zagotovili spremljanje in spoznavanje zelo pomembnih vsebin za njihov celostni razvoj. Hkrati pa boste prispevali k zaščiti mladih športnikov pred nagovarjanju k nepravilnostim in zlorabam.

Za vse dodatne informacije pa se obrnite na g. Aleša Šolarja, vodjo Slovenske olimpijske akademije, ki bo operativno vodil program (tel.: 051 376 289, e pošta: ales.solar@olympic.si).